Mourir auprès de toi

[english, esperanto]

Morir junto a ti, un video de animación stop-motion, obra de Spike Jonze:

Spike Jonze: Mourir Auprès de Toi en Nowness.com.

(Visto en Drawn)